Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Participatie(Wijzer) Projectmanagement - PM 1 en PM 2

Trainingen PM 1 en PM 2

Het boek bij de trainingenHet werken in projecten is populair en dat is niet verwonderlijk. Onze continu veranderende omgeving vraagt om een flexibele werkwijze die gericht is op het realiseren van een concreet resultaat.

Projectmatig werken is zo’n flexibele werkwijze. Projecten zijn immers tijdelijke structuren waarbinnen met een flexibele inzet van mensen en middelen op een systematische en planmatige wijze gewerkt wordt. Hierdoor bereik je van te voren gedefinieerd resultaat met heldere afspraken over tijd, geld en kwaliteit.
Maar hoe pak je dat aan, projectmatig werken?

 

Projecmatig werken PM 1 - de HET-kant

Om die vraag te beantwoorden kun je via het Trainingcentrum Drechtsteden, op intranet te vinden, de twee-daagse training Projectmanagement 1 volgen. Die leert je hoe je een project moet opbouwen en onderhouden. Of, in projecttermen, moet structureren en beheersen.
Centraal staat het projectplan (of startnotitie): hoe schrijf je het en wat staat erin? Het standaardwerk ‘Projectmatig creëren’ wordt daarbij gebruikt.

 

Aan de orde komen:

- het definiëren van het projectresultaat;

- de rol van de projectleider;

- het structureren van het project en het opstellen van een activiteitenplan;

- de planning van het project;

- de beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en communicatie;

- de project start-up.

 

In je startnotitie en in het onderdeel over tijd / geld / communicatie e.d. kun je aandacht besteden aan de participatie. Zie daarvoor ook de ParticipatieWijzer.

 

Projecmatig werken PM 2 - de WIJ ZIJ IK-kant

In deze driedaagse training wordt dezelfde methode gebruikt als in deel 1. De cases worden aangedragen door de deelnemers zelf. Theorie en  praktijk worden afgewisseld. Aan de hand van een rollenspel over gebiedsontwikkeling wordt het nemen van invloed concreet gemaakt.

Aan de orde komen:

- essenties van Projectmatig Creëren;

- de rollen van opdrachtgever, lijnmanagement, projectleider en projectteamlid;

- de rol van het managementteam;

- escalatie;

- de intake met de opdrachtgever;

- teamsamenstelling en teamvorming;

- de projectomgeving; het managen van het krachtenveld rond het project;

- de projectstart-up;

- de organisatiestructuur;

- kennis van ‘interactieregels’ om effectiever te leren communiceren.

 

 

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren is een methode met veel aandacht voor de harde kant van projecten (Tijd, Geld en Kwaliteit, de HET-kant van projecten). Dit wordt gekoppeld aan concreet management van het team, de omgeving, opdrachtgever en het individu.

Tegelijk krijgen ook de samenwerking tussen mensen (WIJ-kant), de individuele ontwikkeling, verantwoordelijkheid en motivatie van teamleden (IK-kant) en de zingeving en omgeving van het project (ZIJ-kant) volop aandacht.

 

Meer hierover in de waaier van PM.

Werk je in een van de Drechtsteden? Overweeg dan zeker eens de trainingen PM 1 en PM 2, over projectmatig werken.