Spring naar inhoud
 • weizigt

  Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Participatie(Wijzer) ParticipatieWijzer Dordrecht

Schrijf je communicatie- en participatieparagraaf

In deze paragraaf komt onder meer aan de orde:
 • de globale resultaten van de krachtenveldanalyse,
 • de verschillende actoren,
 • de boodschap (per actor en fase),
 • de doelstellingen (per actor, fase),
 • het niveau van participatie (per actor, fase),
 • de middelen (per actor en fase),
 • de kalender (zoals de formele inspraakprocedure, de beslismomenten, maar ook de communicatie- en participatiemomenten),
 • het budget (inclusief dekkingsbron).

   

Bekijk iedere fase of bijstelling nodig is

Bekijk bij iedere volgende fase of bijstelling van de participatie- en communicatieparagraaf nodig is. Klopt de planning nog? Zijn er nieuwe actoren of blijken actoren meer invloed te hebben dan eerder gedacht? Zijn er andere communicatiemiddelen nodig? Maak zo nodig een nieuwe analyse of (een) nieuwe kernboodschap(pen).

 

 

 

Lees verder over de checklist tijdens uitvoering >>

In je startdocument komt een communicatie- en participatieparagraaf. Die kun je prima maken op basis van bovenstaande stappen. Neem zonodig contact op met je communicatieadviseur of de afdeling Communicatie.