Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Participatie(Wijzer) ParticipatieWijzer Dordrecht

Bepaal welke participatiemiddelen en methoden je gaat inzetten

De actoren zijn bepaald en geanalyseerd, de kernboodschap is geformuleerd en de kalender gemaakt. Kies nu de communicatie- en participatiemiddelen.
De wens van bewoners en bestuur om belanghebbenden eerder en meer te betrekken, betekent ook wat voor de middelen.

 

Afgelopen periode investeerde Dordrecht in de toepassing van web 2.0-mogelijkheden: van stemmen via het web of SMS tot Bewonerspanel Dordrecht, van wijk- en themawebsite tot de bouw van communities. Maak gebruik van de mogelijkheden die we in huis hebben en die van social media.
   

 

Overzicht mogelijke middelen

Kijk bij het PDF-bestandoverzicht van middelen (52 kB) op deze site. Ze zijn ingedeeld naar het te bereiken doel (meeweten, meedenken, meedoen, meebeslissen).

Informeer bij je communicatieadviseur naar (nog meer) mogelijkheden.


 

Actueel en permanent - voor vertrouwen

Voor een effectieve communicatie en participatie is wederzijds vertrouwen een noodzaak. Bewoners bouwen hun vertrouwen op, op basis van onze feitelijke inspanningen (en van eventuele betrokken partners).
Die aanpak ondersteun je door permanente, effectieve, actuele communicatie.
Investeer daarom intensief in de (zeker ook de persoonlijke) communicatie met bewoners en andere betrokkenen.

 

De bewoners en andere belanghebbenden hebben rechten: het recht op informatie en het recht op gelijkwaardigheid in de discussie; bij zowel beleidsvoorbereiding, als bij de uitvoering van beleid, ongeacht of dit door de gemeente zelf of door een maatschappelijke partner ter hand genomen wordt.
 

 

Lees verder over de communicatieparagraaf in je (project)plan >>