Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Participatie(Wijzer) ParticipatieWijzer Dordrecht

Bepaal de (kern)boodschap

Aan de hand van de uitkomsten van de eerste stappen, bepaal je aan welke actoren je welke boodschap wilt gaan vertellen.
Het is hierbij van belang om in de huid van de actoren te kruipen en de boodschap daarbij aan te sluiten. Hoe zien zij het project? Delen zij de probleemanalyse? Hoe kijken zij tegen het vraagstuk aan? Wat zijn hun belangen of bezwaren? Wat wil jij hun vertellen en vragen?

Maak in ieder geval voor je belangrijkste actor(en) een kernboodschap.

   

Kenmerken kernboodschap

Hoe zorgen we er voor dat wat er in de omgeving speelt wordt vertaald naar de boodschap die we ‘uitzenden’?

Rode draad in/voor communicatie

Bevat antwoorden op vragen van doelgroepen

Verbindt opvattingen van buiten met beleidsdoelen van binnen (er zijn meer waarheden)

Gaat over inhoud, en over proces

Is een bewijsbare belofte

Vraagt om ‘boodschapdiscipline’ en consistentie in woord, beeld & gedrag

  

De formulering van de kernboodschap

De boodschap moet tegemoet komen aan de belevingswereld van de actoren en hun vragen en verwachtingen.
Onderdeel van de boodschap is natuurlijk altijd dat je vraagt of actoren bereid zijn mee te denken, te adviseren of mee te werken op het door jou bepaalde participatieniveau - of willen ze meer of juist minder?

 

Je kunt de kernboodschap formuleren naar de doelgroep toe:

Waarom moet ik dit weten?
Kijk (ik zie, ik constateer): probleem, aanleiding

Kan ik het volgen?

Want (ik weet): oorzaak, samenhang, analyse

Wat moet ik er verder mee?

Dus (ik vraag, ik doe): oplossing, voorstel, actie

 

Maar de formulering kan eventueel ook vanuit het gemeentelijk standpunt (of dat van samenwerkende partners) geschreven worden.

Waarom (hoger doel)

Doen (proces, activiteiten)

Wij (en niet iemand anders)

Dit (concrete maatregelen)

   

Kritiek en repliek

Het Afbeeldinghulpmiddel (51 kB) om tot de inhoud te komen is om met bijvoorbeeld je projectgroepleden, eventueel aangevuld met mensen die die doelgroep goed kennen, te formuleren wat de kritiek zal zijn. Welke kritische noten zal de doelgroep laten horen, als je komt met je voorstel voor nieuw beleid of je projectvoorstel. Kruip daarvoor zo goed mogelijk in de huid van die doelgroep. Neem ieder een concreet persoon in gedachten.

Noteer alle kritiek.

 

De volgende stap is om weer als beleidsmedewerker / projectteamlid te formuleren wat daarop je repliek is. Noteer al die antwoorden naast de kritiek.

 

Markeer daarna de belangrijkste woorden en zinnen; zij zijn de brandstof voor je kernboodschap, die je formuleert volgens het stramien KIJK - WANT - DUS of eventueel als WAAROM - DOEN - WIJ - DIT.

  

Bijvoorbeeld PDF-bestandin Sterrenburg (1125 kB) is enige tijd geleden een kernboodschap geformuleerd voor de aanpak van de leefbaarheid in de wijk. Later volgde PDF-bestandStadspolders (883 kB).

Of kijk eens naar de voorbeelden van PDF-bestandBewoners aan Zet (76 kB) of PDF-bestandMO nieuwe stijl (25 kB).

 

Kernboodschappen in werksessie - ondersteuning

Zeker de eerste keren is het formuleren van de kernboodschap best lastig. Wil je hulp bij het bepalen en maken van de verschillende boodschappen voor de belangrijkste actoren? De communicatieadviseurs in de Drechtsteden kunnen je hierbij helpen.
Er is een groep communicatieadviseurs die getraind zijn om werksessies kritiek - repliek te faciliteren en om eventueel te helpen bij het formuleren van de kernboodschappen.

Voor meer informatie daarover kun je contact opnemen met je communicatieadviseur of via het secretariaat van de afdeling Communicatie.

 

 

Lees verder over de kalender (planning) >>