Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Participatie(Wijzer) Factor C Factor C methode

Factor C methode

Communicatie in het hart van beleid. Dat is het uitgangspunt bij een aanpak volgens factor C.
 

Kenmerkend voor deze methode is:

          Beleidsmakers en projectleiders zélf instrumenten in handen geven om communicatie een plek in hun dagelijks werk te geven.

          Weten wat er speelt (omgeving gestructureerd in kaart brengen, nadenken over rollen, kennis en posities) en daar op inspelen.

          Doelgroepen zijn leidend voor de communicatie.

 

 

Ringen van invloed

 

Krachtenveldanalyse

Met een actorenanalyse is in kaart gebracht welke doelgroepen voor het betreffende project / beleidsonderwerp allemaal in beeld zijn. Vervolgens zijn die doelgroepen met het model ‘ringen van invloed’  geordend op belangen en de mate waarin partijen betrokken (moeten) worden.

 

De taartpunten geven de verdeling op basis van het belang van de doelgroepen bij het project op beleid:

·         Beslissers: actoren die beslissingen nemen over het project.

·         Beïnvloeders: actoren die invloed uitoefenen (formeer of informeel) op het project.

·         Uitvoerders: actoren die een rol spelen bij de uitvoering van het project of kennis kunnen opleveren.

·         Gebruikers: actoren die de gevolgen van het project ervaren.

 

De cirkels geven de rol aan die de actoren in het project spelen. Ook hier zijn vier categorieën te onderscheiden.

·         Meebeslissen: (meestal projectteam, bestuurder).

·         Meewerken: (staan dicht bij het projectteam).

·         Meedenkers: inhoudelijke inbreng.

·         Meeweters: hebben geen actieve rol bij het project, maar moeten wel op de hoogte worden gehouden.

 

Vanuit de ‘Ringen van invloed’ wordt vervolgens een vertaalslag gemaakt naar de communicatiestrategie: wat betekent de positie van de doelgroep voor het communicatiemoment en – instrument dat je gaat kiezen? En welke (kern)boodschap willen we richting deze doelgroep overbrengen?

  

 

Kernboodschappen

Bij het vaststellen van (deel)kernboodschappen vertaal je wat er in de omgeving speelt, naar de boodschap die je uit wil zenden. Een kernboodschap: 

• Rode draad in/voor communicatie.

• Begint als korte of lange tekst met logische opbouw.

• Bevat antwoorden op vragen van doelgroepen.

• Verbindt opvattingen van buiten met beleidsdoelen van binnen.

• Gaat over inhoud & ook over proces.

• Is bewijsbare belofte.

• Vereist boodschapdiscipline & consistentie in woord, beeld & gedrag.

 

Een kernboodschap kan een A4-tje met tekst zijn, een schema, een slogan, een samenvatting bij een nota. Die  kan in verschillende vormen gegoten worden maar is altijd: uitgangspunt voor alle communicatie over het project.

 

Het bepalen van de kernboodschap doe je door een doelgroep te kiezen, je daarin te verplaatsen (kritiek), vervolgens een brug te slaan (repliek) en vervolgens de informatie te ordenen en te formuleren. 

 

De kernboodschap toets je vervolgens bij een focusgroep of in gesprekken met de doelgroep en daarna volgt uitwerking in een communicatiekalender.

  

 

Kalender

De (communicatie)kalender helpt bij het bepalen van de communicatiestrategie, biedt overzicht over de lopende communicatieactiviteiten en helpt bij het evalueren.
De communicatiekalender is een overzicht met de belangrijkste doelgroepen en de belangrijkste mijlpalen in het beleidstraject. Dat biedt inzicht in de communicatiedoelstellingen, kernboodschappen en communicatiemiddelen per doelgroep, per fase in het beleidstraject.

Zo'n kalender kan MS Excel-bestandbijvoorbeeld op deze manier (69 kB) worden gemaakt (let ook op de verschillende werkbladen).

Communicatie in het hart van beleid. Dat is het uitgangspunt bij een aanpak volgens factor C.