Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Nieuws en publicaties Participatie nieuws

Tegel maakt duidelijk wat bewoners zelf doen

adoptietegel groen in de buurt in Dordrecht

Op steeds meer plekken in de stad verschijnt er een tegel in de openbare ruimte. Die maakt duidelijk dat bewoners hier zelf aan de slag gaan om hun buurt nog mooier te maken.


Als bewoners aan de slag willen in het groen in hun buurt bijvoorbeeld, werkt de gemeente Dordrecht daar graag aan mee. Er zijn allerlei mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld samen een groenstrook of een plek met een boom 'adopteren' en die anders, mooier inrichten.


Om alle mogelijkheden on der de aandacht te brengen, verscheen er een folder met korte informatie. Maar er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden.

Goed idee voor je buurt? Bel 14 078

Neem dan zeker even contact op. Bel met 14 078 en vraag naar de gebiedsbeheerder van het cluster Wijken van jouw buurt.
Zie ook de info in dit eerder verschenen artikel.


adoptietegel groen in de buurt in Dordrecht, in Sterrenburg