Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Nieuws en publicaties Nieuwsarchief Daag eens uit - Right to Challenge

Daag eens uit - Right to Challenge

arwin van buuren


Het 'Right to Challenge' vindt haar weg in diverse beleidsprogramma’s, kadernota’s en coalitieakkoorden, aldus LSA bewoners: "Veel gemeenten zoeken naar een juiste invulling van dit veelbelovend instrument in haar beleid en werkwijzen". LSA en Erasmus organiseerden een studiemiddag over dit recht om de overheid uit te dagen.


Arwin van Buuren en Jitske van Popering van Erasmus Universiteit Rotterdam stellen in een artikel op platformoverheid.nl: "Het instrument (- Right to Challenge) is immers een noodzakelijk kwaad. Het is nodig omdat de ambtelijke organisatie niet is ingericht om maatschappelijk initiatief eenvoudigweg te accommoderen. Right to Challenge wordt overbodig wanneer het lokaal bestuur permanent zoekt naar complementariteit tussen haar eigen optreden en initiatief uit de samenleving. Als dat initiatief sterk en professioneel is, kan het bestuur wat meer volstaan met slimme vormen van toezicht. Als dat initiatief afwezig is, kan het bestuur zelf ervoor zorgen dat publieke diensten en voorzieningen in stand worden gehouden."
 

duiding buuren

 
Participatie voor gevorderden

Right to Challenge is hun ogen daarom een participatie-instrument voor gevorderden: "Het vereist van initiatiefnemers een zekere mate van organisatiegraad en professionaliteit. Maar dat geldt minstens zo goed voor overheden die het inzetten. Daarom is het een uitdagend recht: om in te zetten en om te benutten."
Dat vraagt overigens wel heel veel van 'super-burgers'. Reactie in de zaal: "het helpt als je niet weet waar je aan begint."
 

Uitnodigend bestuur

Binnen het programma ‘Uitnodigend bestuur’ maakten Prof. Dr. Arwin van Buuren en Jitske Popering-Verkerk studie naar het Right to Challenge in de Rotterdamse praktijk en internationale literatuurstudies. Het LSA is initiatiefnemer van de Nederlandse variant van het Right to Challenge en heeft bewoners en overheden op veel plekken in het land geholpen bij het bekend raken met en implementeren van dit instrument.
Naast Van Buuren en Popering vertelden Kristel Jeuring (LSA) en Harry Hoogenboom (bestuursadviseur gemeente Rotterdam) over hun ervaringen.

Ervaringen

Kristel deed veel ervaring op in Engeland, de bakermat van Right to Challenge. Ook daar was er argwaan, omdat dit recht te veel samenviel met grote bezuinigingen. Toch zijn er waarden te benoemen: van een bijna verdubbeling van opnieuw lokaal geïnvesteerd geld (Manchester, naar 47%) tot groei van ontmoeting en verscheidenheid.
Hans stelde dat vertrouwen dé basis is. Maar hoe vang je dat in bestuurskundige termen? Hoe bouw je aan dat vertrouwen? Rotterdam investeerde veel in de spelregels.

Meer weten?

Op de site van het LSA vind je de aankondiging van deze masterclass.


Op de site van Platform Overheid het artikel van Van Buuren en Popering.


Op de site van het LSA vind je ook de Kennisbank, met veel meer over alle mogelijke vormen van participatie en buurtrechten.


Arwin van Buuren, hoogleraar ‘Nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein’, Erasmus Trustfonds aan de Erasmus Universiteit Rotterdam sprak bij zijn aanvaarding van die functie - in verkorte vorm - deze rede uit, die is terug te vinden in het boekje PDF-bestand'Vormgeven aan uitnodigend bestuur' (860 kB).


Op Twitter signaleert Thijs van Mierlo, voorzitter van LSA, ontwikkelingen bij veel gemeenten op dit terrein: Roermond, Zwolle, Leeuwarden, Arnhem, Eindhoven...


Arwin van Buuren, ook bekend van Ruimte voor de rivier / watermanagement, is te volgen op LinkedIn.


kristel jeuring lsa