Spring naar inhoud
  • weizigt

    Dordt aan Zet

Dordt aan Zet

Welkom op de site van Dordt aan Zet. Hier vind je informatie over participatie en over de mogelijkheden van web.
Contact? Mail naar de redactie.
Home Communicatie over je wijk of jouw project

Ontwikkelingen burgerjournalistiek

wijknieuws wijkendordrecht


Al zoveel jaar wijkkranten en wijkwebsites zoals in Dordrecht is behoorlijk uniek. Maar de laatste tijd gaat het hard. Op veel plekken in ons land gaan 'burgerjournalisten' aan de slag. Dordrecht zoekt contact met andere steden om ervaringen uit te wisselen. Wat zijn de plannen voor de toekomst hier?

journalistiek in de wijkEind januari 2016 was er de bijeenkomst '25 jaar journalistiek in de wijk. Gemeente Dordrecht (wijkgericht werken) en TIEN Plus (onderdeel van MEE Drechtsteden) organiseerden dit, met de medewerking van diverse partijen (lokale journalistiek, onderwijs, zorg/welzijn, e.d.). De bijeenkomst - en de voorbereiding - was een succes. De opkomst was goed, het enthousiasme groot. Tijd voor vervolgstappen.


Wat levert dat op?

Die vervolgstappen moeten het volgende opleveren.
- versterking van de lokale en regionale (burger)journalistiek, die daarmee bijdraagt aan transparantie en de lokale democratie;
- professionalisering van de burgerjournalistiek (door wijkverslaggevers en wijkfotografen);
- kansen voor persoonlijke groei van vrijwilligers en een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt;
- sterke ondersteuning van de participatiesamenleving doordat alle betrokken partijen en bewoners hun communicatie optimaal kunnen vormgeven en zich meer verbonden kunnen voelen met hun wijk, hun stad;
- optimaal gebruik maken van de kennis van de stad bij bewoners in de participatie (mee-weten, meedenken, meedoen, meebeslissen) in beleids- en uitvoeringsprocessen van gemeente en andere partijen. De lokale democratie versterken.
  
wijkcommunicatie

Wie doen mee?

We zien bij veel partijen (actieve bewoners, journalistiek, onderwijs, overheid, zorg, welzijn en meer) de bereidheid mee te denken over gezamenlijke belangen. Hoe kunnen we al die partijen betrekken? Wat kunnen zij betekenen? Wat kunnen we samen doen? Welke andere partijen zijn geïnteresseerd (ondernemers)?

Is het mogelijk een gezamenlijke digitale voorziening voor het verzamelen en beschikbaar stellen van – betaalde en onbetaalde  - nieuws, informatie, beeldmateriaal en open data te starten? Deelnemende partijen kunnen daar dan gebruik van maken in hun uitgaven, website of uitzending.


Is het nodig een netwerk rond dit thema - communicatie en participatiesamenleving en lokale democratie - een hechte basis te geven? Bijvoorbeeld door een gezamenlijke vereniging of coöperatie? Met een brede kerngroep of bestuur, die enkele malen per jaar bijeenkomt om de voortgang van de ontwikkeling te bewaken en te stimuleren?

democratic challengeDemocratic Challenge

TIEN Plus, de Bibliotheek AanZet en WijkenDordrecht (sector Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Dordrecht) gaan hier mee aan de slag en nodigen andere partijen uit om aan te sluiten en mee te denken en mee te werken.

Dit project is ook aangemeld bij Democratic Challenge; zie http://democraticchallenge.nl/experiment/journalistiek-in-de-wijk/.wijkkrant oud krispijn

tien plus